Activiteiten

Binnen onze vereniging kennen we diverse activiteiten die we vanaf de start van de carnaval (11-11 bal) tot aan het einde van de carnaval uitvoeren. Dit kan variëren van een voorfeest tot aan het opruimen van de residentie de dag na carnaval.

Foto gezicht

1. ’t Vette Blaoikesfist (voorfeest)

2. Dweilen (carnavalsvrijdag)
3. Ludiek ontvangst (carnavalszaterdag)
4. Straotontbijt (carnavalszondag)
5. Dweilen (carnavalsmaandag)
6. Kéndercarnaval (carnavalsdinsdag)
7. Ut sebiet (carnavalsdinsdag)
8. Opruimen residentie (aswoensdag)

 

Al deze activiteiten worden ondersteund door de diverse commissies die er nog binnen de vereniging zijn. Denk hierbij o.a. aan de muziekcommissie welke er voor zorgt dat we tijdens diverse activiteiten voorzien worden van een mooi stukje muziek en de bouwcommissie welke er voor zorgt dat de residentie mooi versiert is. Het ludieke ontvangst is bijvoorbeeld een alternatief ontvangst voor de Prins van Kruikenstad waarbij met een grol en een grap een alternatieve stadssleutel wordt overhandigd.

Reacties zijn gesloten.